Издателство ПЕДАГОГ 6

Каталог Ценова листа Търговски представителства За издателството

Ц Е Н О В А    Л И С Т А

книга

цена с ДДС

„Химия и опазване на околната среда за 7. клас“ – учебник

16,00

„Химия и опазване на околната среда за 8. клас“

10,00

„Химия и опазване на околната среда 9. клас ­ ЗП“ ­ учебник

7,80

„Химия и опазване на околната среда 10. клас ­ ЗП“ ­ учебник

6,60

„Физика и астрономия за 8. клас“

9,00

„Физика и астрономия 9. клас – ЗП“ ­ учебник

6,00

„Физика и астрономия 9. клас – допълнение до ПП“

3,00

„Физика и астрономия 10. клас – ЗП“ ­ учебник

5,40

„Физика и астрономия 10. клас – Механика

5,40

„Физика и астрономия 10. клас – Механика, кратък курс“

4,20

„Астрономия“

6,60

„Психология и логика 9. клас – ЗП“ ­ учебник, издание 2012 г.

7,80

„География и икономика 8. клас“

10,00

„География и икономика 10. клас – ЗП“ ­ учебник, издание 2012 г.

12,00

„Учебна тетрадка по химия и опазване на околната среда за 7. клас“

4,80

„Учебна тетрадка по химия и опазване на околната среда за 8. клас“

3,00

„Учебна тетрадка по физика и астрономия за 8. клас“

4,00

„Учебна тетрадка по география и икономика за 8. клас“

3,00

„Учебна тетрадка по психология и логика за 9. клас“

4,80

„Лабораторна тетрадка по химия и оп. на ок. среда 9. клас“

3,60

„Лабораторна тетрадка по химия и оп. на ок. среда 10. клас“

3,60

„Работни листове по химия и опазване на околната среда за 9. клас“

4,00

„Работни листове по химия и опазване на околната среда за 10. клас“

4,00

„Работни листове по география и икономика за 10. клас“

5,40

„Как да създадем нагласа за учене – иновации в обучението“

5,00

„Съставяне на тестове“

6,00

„Книга за учителя по химия и опазване на околната среда за 7. клас“

5,00*

„В помощ на учителя по химия и опазване на околната среда за 8. клас“

2,00*

„В помощ на учителя по физика и астрономия за 8. клас“

2,00*

„Книга за учителя по география и икономика за 8. клас“

3,00*

„Книга за учителя по география и икономика за 10. клас“

3,00*

„Книга за учителя по психология и логика за 9. клас ­ ЗП“

3,00

„Активно и интерактивно обучение по ХООС за 7. и 8. клас“

5,00*

„Тестове по химия и опазване на околната среда за 7. клас“

3,20

„Тестове по химия и опазване на околната среда за 8. клас“

3,00

„Тестове по химия и опазване на околната среда 9. клас“

3,60

„Тестове по химия и опазване на околната среда 10. клас“

3,60

„Тестове за проверка по физика и астрономия в 7. клас“

3,60

„Тестове и задачи по физика и астрономия за 8. клас“

4,00

„Тестове за проверка по физика в 8. клас“

3,60

„Тестове за проверка по физика и астрономия в 9. клас“

3,60

„Тестове за проверка по физика и астрономия в 10. клас“

3,60

„Справочни таблици със систематизиран материал по ФА в 7. клас“

1,00

„Справочни таблици със систематизиран материал ФА в 8. клас“

1,00

„Справочни таблици със систематизиран материал по ФА в 9. клас“

1,00

„Справочни таблици със систематизиран материал по ФА в 10. клас“

1,00

„Справочни таблици със систематизиран материал по ФА в 10. клас ­ механика“

0,80

„Справочни таблици по химия“

1,00

„Периодична система на химичните елементи“

1,00

„Сборник задачи по физика и астрономия за 7. клас“

5,00

„Сборник по математика за 8. клас“

7,80

„Кандидатстудентски конкурси по физика“

6,00

„Сборник качествени задачи и въпроси – Механика I част“

8,00

„Подготовка за математически олимпиади 4.-8. клас“ – III доп. изд.

6,00

„Fureur d’e'crire“

4,80

„География и икономика на България. План-конспекти за зрелостници и кандидат-студенти“

7,00

„Пробни кандидат-студентски изпити по География и икономика“ 7,00
„Пробни изпити по Български език и литература за 7. клас“ 6,00
„Пробни изпити по Математика за 7. клас“ 6,00

„Нишки от гоблена на съвременната физика“

4,80

„Аз и светът около мен“

4,50

„Занимателни упр. и задачи по бълг. език и четене за 3. клас“

3,60

„Човекът и обществото за 3. клас“

4,50

„Човекът и природата за 5. клас“ със CD

6,00

„Човекът и природата за 6. клас“

6,00

„Справочник 2013 за кандидатстващите след 7. клас“

8,00

„Справочник 2013 за кандидатстващите след 8. клас в София“ 6,00

„Справочник 2013 на училищата в София с прием след 7. и 8. клас“

*безпл.

„Справочник на кандидат-студента 2012–2013“

8,00

„Тренировъчни тестове – български език и литература и математика –
 за външно оценяване и кандидатстване след 7. клас“

7,00

„Тренировъчни тестове по прир. науки и екология за външно  оценяване“

4,00

„Матурата по биология и здравно образование – лесна и успешна“

9,00

„Матурата по пр.цикъл Философия – лесна и успешна“ – ІІI доп. изд.

7,00

„Матурата по география и икономика – лесна и успешна“

7,00

„Матурата по история и цивилизация – лесна и успешна“

9,00

„Христоматия с извори за българската история“

12,00

„Подготовка за външно оценяване по биология и ЗО - 7. клас“

4,00

„Подготовка за външно оценяване по физика и астрономия - 7. клас“

4,00

„Подготовка за външно оценяване по химия и ООС - 7. клас - II издание - по новия изпитен формат“

4,00

„Подготовка за външно оценяване по История и цивилизация - 7. клас - по новия изпитен формат“ 4,00

Двустр. табло – „Жизнени процеси при растенията“ и „Кръвоносна с-ма“

5,00

Едностранно табло – „Размножаване на растенията“

7,00

Едностранно табло – „Размножаване на животните и човека“

7,00

„Правоъгълна звездна карта“

5,00

„Отнесени от... пилето“

7,00

„Сладка приказка“

4,90

„Пещера „Орлова чука“ ... другата ми любов“

5,00

„Medical chemistry“

40,00

Списание „АКЪЛчета“ – 4.–8. клас

2,99

Списание „АКЪЛчета “ – 9.–12. клас

2,99

*безпл. - разпространява се само със „Справочник 2013 за кандидатстващите след 7. клас“ и „Справочник 2013 за кандидатстващите след 8. клас в София“

* За учителите, преподаващи по учебниците на издателство "Педагог 6", са безплатни.

Последна актуализация: септември 2012