БИОЛОГИЯ
И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Профилирана подготовка за 11. клас - МОДУЛ 1

Защо да изберете учебниците на издателство „Педагог 6“?

 1. Висока ефективност ­– пести се време, енергия и ресурси
  Учебникът за профилирана подготовка по биология и здравно образование за 11. клас – Модул 1 „Клетката – елементарна биологична система“ покрива изцяло учебната програма и затова не е необходимо да се търсят странични източници на информация. Практическото ръководство за учителя към учебника осигурява всичко необходимо за организация на дейностите, допълнителна информация, решения на всички практически задачи, методически модели, карти за самооценка, идеи за дискусии и проекти. 

 2. Лесно за преподаване – лесно за усвояване
  Всички основни теории, закони, закономерности и понятия са обяснени с текст и изображения, което улеснява възприемането и усвояването им. Рубриките и задачите в отделните теми осигуряват обогатяването на знанията и дейностите в часа. В електронния речник могат да се намерят всички дефиниции и анимации на структури и процеси в клетката. 

 3. Повече практически дейности – повече ключови компетентности
  Съотношението между темите за нови знания и темите за упражнения е съобразено с изискванията на програмата. Нещо повече – в упражненията са предложени разнообразни задачи, за да има възможност за избор, съобразен със спецификата на учениците и броя часове по учебен план. 

 4. От теоретични знания към експертност
  Учебното съдържание е насочено в теоретичен и практичен план към стимулиране на развитието на учениците като бъдещи специалисти в областта на биологията.

 5. Постижения – възможност за самооценка и контрол
  В учебника и в практическото ръководство за учителя са предложени различни модели за самооценка и тестове за периодично проследяване на успеваемостта.

 6. Всичко на едно място
  Само при нас ще намерите пълна окомплектовка по ХООС и БЗО, за да покриете изискванията за профил „Природни науки“.

* Очаквайте за следващата учебна година нашите учебници по МОДУЛ 3 и МОДУЛ 4 (12. клас) от учебната програма за профилирана подготовка.