ФИЛОСОФИЯ

Профилирана подготовка в 6 модула за 11. и 12. клас

Защо да изберете учебниците на издателство „Педагог 6“?

 1. Пести се време – получава се качество.
  Учебниците покриват изцяло учебната програма по философия за профилирана подготовка за 11. клас на МОН и не е необходимо да търсите допълнителни ресурси. Интегрирани са и работни листове, което улеснява пълноценната работа.

 2. Лесно за преподаване – лесно за усвояване.
  Всички основни теории и понятия са разяснени подробно и са представени нагледно, което облекчава възприемането и запомнянето им. Голяма част от уроците са предварително апробирани в училище.

 3. Повече практика – активна теория.
  Съотношението между уроците за нови знания и практически опит е съобразено с изискванията на програмата. Нещо повече – в практическите занятия са предложени повече задачи, за да има възможност за избор, съобразен със спецификата на учениците и броя часове, които са по учебен план.

 4. От знания към самопознание.
  Учебното съдържание е насочено в теоретичен и практичен план към стимулиране на личностното развитие на учениците.

 5. Личностна позиция – социална среда.
  Приоритет имат задачите, развиващи умения за решаване на казуси, за формиране и аргументиране на позиция, за ориентиране и анализиране на различни социални ситуации.

 6. Обучение – здравословен начин на живот.
  Теоретичните идеи и практическите задачи стимулират личностното развитие и стремежа към здравословен начин на живот в социална среда.

 7. Постижения и контрол.
  Предложени са тестове за периодично проследяване на успеваемостта.

* Очаквайте за следващата учебна година МОДУЛ 2 - "Философия и ценности" (12. клас).