ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ
НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Профилирана подготовка в 2 модула за 11. клас

Защо да изберете учебниците на издателство „Педагог 6“?

 1. Пести се време  получава се качество.
  Учебниците покриват изцяло двата модула на учебната програма по химия и опазване на околната среда за профилирана подготовка на МОН за 11. клас и не е необходимо да търсите допълнителни ресурси.

 2. Лесно за преподаване – лесно за усвояване.
  Всички основни теории и понятия са разяснени подробно и са представени нагледно, което облекчава възприемането и запомнянето им. Голяма част от уроците са предварително апробирани в училище.

 3. Повече практика – активна теория.
  Съотношението между уроците за нови знания и практически опит е съобразено с изискванията на програмата. Нещо повече – в практическите занятия са предложени повече задачи, за да има възможност за избор, съобразен със спецификата на учениците и броя часове, които са по учебен план. Протоколите за лабораторни упражнения са интегрирани в книжното тяло на учебника.

 4. От общи знания към експертност.
  Учебното съдържание е насочено в теоретичен и практичен план към стимулиране на развитието на учениците като специалисти в областта на химията.

 5. Постижения и контрол.
  Предложени са тестове за периодично проследяване на успеваемостта.

 6. Всичко на едно място.
  Само при нас ще намерите пълна окомплектовка по ХООС и БЗО, за да покриете изискванията за профил "Природни науки".

* Очаквайте за следващата учебна година нашите учебници по МОДУЛ 3 и МОДУЛ 4 (12. клас) от учебната програма за профилирана подготовка.