Издателство ПЕДАГОГ 6

Каталог Ценова листа Търговски представителства За издателството

К А Т А Л О Г    -    Биология

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

МЕТОДИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА

ТАБЛА ЗА УЧЕБНИТЕ КАБИНЕТИ

Тренировъчни тестове по Природни науки и екология за външно оценяване след 7. клас
Никола Велчев, Митка Павлова, Милена Кирова, Елена Бояджиева, Лиляна Банчева

Подготовка за външно оценяване по Биология и здравно образование за 7. клас
Лиляна Банчева, Офелия Русинова

Матурата по Биология и здравно образование - лесна и успешна
Таня Колева, Елена Станчева, Димитър ЕпиховФормат 60x84/16
Брой страници - 160
Как да създадем нагласа за учене - иновации в обучението
доц. Здравка Костова

Книгата дава отговори на въпроси като: Как да разпознаваме неподходящите моменти за учене и да ги превръщаме в подходящи? Можем ли да преподаваме като държим сметка за настроенията на учениците? Влияят ли настроенията върху интелекта? Какви са приликите и разликите между съвременното и традиционното учене? Как да претворим отговорите на тези въпроси в педагогическата практика, в урока?
Двустранно табло - "Жизнени процеси при растенията" и "Кръвоносна система"

Формат 30x42 см
Ламинирано
Едностранно табло -
"Размножаване на растенията"


Формат 43x58 см
Ламинирано
Едностранно табло -
"Размножаване на животните
и човека"


Формат 43x58 см
Ламинирано
Последна актуализация: септември 2012