Пътеводител за професионално ориентиране
Сряда, 25 Септември 2013 09:00

2013-PPO

Прочети повече и СВАЛИ ОНЛАЙН

Автори:

Яна Рашева-Мерджанова, Моника Богданова

Цена:

Разпространява се безплатно

Страници:

128

Година:

2013

ISBN:

978-954-324-099-9

Размери:

165x235 (70х100/16)

Цветност:

черно-бяло

Свалете безплатно книгата в PDF формат оттук

Сдружение „Тук-Там“ съвместно с фондация „Арете“ и с подкрепата на Vivacom имат удоволствието да ви представят Помагало за учителя като неизменна част от проекта „Интерактивен СИП за професионално ориентиране“.

Проектът има за цел да помогне на училищните екипи при въвеждането на свободноизбираема дисциплина за професионално ориентиране, предназначена за учениците от 9. до 11. клас на средните общообразователни училища в България.

Сред основните причини, обосноваващи начинанието ни, можем да изведем следните:

  •  Липсата на информация и насока за младите хора в България за тяхното кариерно ориентиране;
  • Липсата на мотивираност и модели за подражание;
  • Ниската заетост на младежите в България;
  • Липсата на дидактически и методически спомагателни материали по темата за професионалното и кариерно ориентиране;
  • Липсата на тематично структурирано съдържание, което да въведе учениците от горните класове в темата за кариерното ориентиране още в училище.

Пътеводителят подпомага юношите в избора на техния професионален път, като ги насочва, ръководи и направлява, предоставяйки  им възможност за придобиване на себепознание и себереализация; професионална информираност и оперативни умения за планиране и кандидатстване за работа. В допълнение, пътеводителят осигурява непрекъснато самонаблюдение, самооценка и саморегулиране в конструктивна посока. Резултатът от работата е формирани умения за вземане на информирани решения за личния професионален и кариерен избор.

 

ЗАЯВКА

Вашата заявка е празна

Избор по КЛАС

начален курс
5. клас
6. клас
7. клас
8. клас
9. клас
10. клас
11. клас
12. клас
зрелостници и кандидат-студенти
студенти
Всички класове

Избор по УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

Биология и здравно образование
Български език и литература
География и икономика
Етика и право
Изобразително изкуство
История и цивилизация
Математика
Околен свят
Психология и логика
Физика и астрономия
Философия
Френски език
Химия и опазване на околната среда
Човекът и обществото
Човекът и природата
Гражданско образование
Всички учебни дисциплини

Избор по ТИП ИЗДАНИЕ

Учебник
Учебни тетрадки, помагала
Сборници, тестове
Справочни таблици
Справочници
Методика
Пособия, табла
Периодика, списания
Друга литература
Серия Тестове
Всички типове учебни издания

2017-A48-20162017-A912-2016

2017-A48-20152017-A912-2015