but_48  but_a912  but_tbox

Приемането на заявления за полагане на изпити за проверка на способностите започва от 7 май
Вторник, 05 Май 2015 07:27

От 07.05 до 13.05.2015 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство, хореография, музика) от учениците.
Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VІІ клас.
Към всяко заявление трябва да бъде прикачен и документ за предварително платена такса  - 6 лв. по следната сметка на РИО - София-град:


BG57UBBS80023106075808
BIC КОДЪТ на банката е UBBS BGSF
ОББ АД, клон „Княгиня Мария Луиза”.
Таксата се внася за всеки отделен изпит - проверка на способностите, преди подаване на заявлението за допускане до конкурс. Ученик, явяващ се на повече от един изпит за проверка на способностите може да извърши повече от едно плащане с един платежен документ.
При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика.

За кандидатстващите профил „Спорт“, заявление се подава в съответното училище и таксата се внася в него.

 

ЗАЯВКА

Вашата заявка е празна

Избор по КЛАС

начален курс
5. клас
6. клас
7. клас
8. клас
9. клас
10. клас
11. клас
12. клас
зрелостници и кандидат-студенти
студенти
Всички класове

Избор по УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

Биология и здравно образование
Български език и литература
География и икономика
Етика и право
Изобразително изкуство
История и цивилизация
Математика
Околен свят
Психология и логика
Физика и астрономия
Философия
Френски език
Химия и опазване на околната среда
Човекът и обществото
Човекът и природата
Всички учебни дисциплини

Избор по ТИП ИЗДАНИЕ

Учебник
Учебни тетрадки, помагала
Сборници, тестове
Справочни таблици
Справочници
Методика
Пособия, табла
Периодика, списания
Друга литература
Всички типове учебни издания

2017-A48-20162017-A912-2016

2017-A48-20152017-A912-2015

2017-A48-20142017-A912-2014

2017-A48-20132017-A912-2013

2017-A48-20122017-A912-2012

2017-A48-20112017-A912-2011