but_48  but_a912  but_tbox

За седмокласниците (София): II класиране, Заявление за участие във II етап и Справка за баловете
Четвъртък, 25 Юни 2015 09:55

2015-61

Уважаеми кандидат-гимназисти,
уважаеми родители,

РИО – София-град, Ви напомня, че:

- От 10.07.2015 г. до 14.07.2015 г., без събота и неделя, в училищата-гнезда ще се приемат заявления за участие в трети етап на класиране. В заявленията се вписват само паралелки, за които има обявени свободни места. Препоръчваме да бъдат вписани повече желания, за да има по-голяма вероятност ученикът да бъде класиран.
- При подаване на заявлението за участие в трети етап на класиране се представят оригиналите и копия на удостоверението за завършен VІІ клас, служебната бележка за оценките от успешно положените приемни изпити и медицинско свидетелство за здравословно състояние (за прием в професионални паралелки и профилите „Изкуства“ и „Спорт“).
- Заявление може да се получи от училището-гнездо или да се изтегли от сайта на РИО - София-град.
- До 16.07.2015 г. се обявяват списъците с учениците, приети на трети етап на класиране.
- Записването на приетите на третия етап на класиране ученици е в периода от 17.07.2015 г. до 20.07.2015 г. включително, без събота и неделя.
- След отчитане на записалите се ученици и незаетите места след трети етап на класиране, паралелките, които са под минималния брой – 18 ученици, се закриват. Учениците от закритите паралелки се пренасочват по последващите им желания от заявлението.
- В срок до 28.07.2015 г. директорите на всички училища с прием след завършен VII клас създават организация за попълване на незаетите места след трети етап на класиране.
- До 31.07.2015 г. се утвърждава осъществения план-прием със заповед на началника на РИО.

 

СВОБОДНИ МЕСТА
за професионални гимназии, училища и паралелки и за общински и държавни СОУ и профилирани гимназии след завършен VII клас за трети етап на класиране по Наредба No 11/2005 г. за учебната 2015/2016 г.

 

II КЛАСИРАНЕ
НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ 2015 - 7. КЛАС

 

ЗАЯВКА

Вашата заявка е празна

Избор по КЛАС

начален курс
5. клас
6. клас
7. клас
8. клас
9. клас
10. клас
11. клас
12. клас
зрелостници и кандидат-студенти
студенти
Всички класове

Избор по УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

Биология и здравно образование
Български език и литература
География и икономика
Етика и право
Изобразително изкуство
История и цивилизация
Математика
Околен свят
Психология и логика
Физика и астрономия
Философия
Френски език
Химия и опазване на околната среда
Човекът и обществото
Човекът и природата
Всички учебни дисциплини

Избор по ТИП ИЗДАНИЕ

Учебник
Учебни тетрадки, помагала
Сборници, тестове
Справочни таблици
Справочници
Методика
Пособия, табла
Периодика, списания
Друга литература
Всички типове учебни издания

2017-A48-20162017-A912-2016

2017-A48-20152017-A912-2015

2017-A48-20142017-A912-2014

2017-A48-20132017-A912-2013

2017-A48-20122017-A912-2012

2017-A48-20112017-A912-2011