Подготовка по Биология и здравно образование за зрелостници и кандидат-студенти - МОДУЛ 1

email-2023MATURI-BZO-M1

Прочети повече и ПОРЪЧАЙ

Автори:

Наташа Цанова, Снежана Томова

Цена:

30,00 лв.

Страници:

224

Година:

2023

ISBN:

978-954-324-310-5

Размери:

210x280 (60х90/8)

Цветност:

пълноцветно

Подготовката за изпит предполага спазването на най-малко две изисквания, които до голяма степен определят крайния резултат. На първо място това е качеството на усвоената информация, която подлежи на контрол, и на второ място – умението да се приложи тази информация в условия, определени от формaта на изпита. По отношение на тези изисквания предлаганото помагало осигурява:

 • синтезирана и подредена биологична информация (текст и изображения) за Модул 1 – „Клетката – елементарна биологична система“ – дефиниции, обобщения, блок схеми, таблици, модели, гра­фики, електронномикроскопски снимки и др. Информацията в съдържателен и структурен план покрива изцяло учебната програма за профилирана подготовка и учебно-изпитната програма за ДЗИ по биология и здравно образование в частта за Модул 1. В съдържателно отношение помагалото е тясно свързано и е своеобразно продължение на учебника за 11. клас по биология и здравно образование, профилирана подготовка.
 • задачи с различна степен на трудност, подредени в две групи – за упражнения (след всеки раздел) и задачи в рамките на заключителни тестове върху цялото съдържание на Модул 1. Задачите в книгата са конструирани съдържателно в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи като:

а) задачи с избираем отговор – с един отговор и с множествен отговор;
б) задачи със свободен (кратък) отговор – дума, фраза или изречение; схематична рисунка с означения; конструиране на кратък текст.

Задачите в отделните теми и в рамките на тестовете са в съответствие с ДЗИ по биология и здравно образование и с изискванията на висшите училища за кандидатстудентски изпит по биология.
Съдържа­нието е структурирано в три части в контекста на микросистемата от организацията на живата материя:

 • Атоми, молекули, надмолекулни комплекси
 • Клетъчно равнище на организация. Структура на клетката
 • Еукариотна клетка – процеси

И трите части са конструирани по единен алгоритъм:

 • теоретична част – блок схеми (с дефиниции, обобщения, изображения), таблици, електронномикроскопски снимки, схеми, модели, формули, графики;
 • задачи за упражнение, подредени съдържателно и по типове.

Броят на задачите в отделните части е съответно:

 • Атомно равнище на организация – 40 задачи
 • Молекулно равнище на организация – 191 задачи
 • Надмолекулно равнище на организация – 70 задачи
 • Клетъчно равнище на организация. Струк­тура на клетката – 224 задачи
 • Клетъчно равнище на организация. Еука­риотна клетка – процеси – 244 задачи

Изданието съдържа над 1000 задачи, като 250 от тях са включени в петте заключителни теста, както и верните отговори на всички задачи.

 

 

ЗАЯВКА

Вашата заявка е празна

Избор по КЛАС

начален курс
5. клас
6. клас
7. клас
8. клас
9. клас
10. клас
11. клас
12. клас
зрелостници и кандидат-студенти
студенти
Всички класове

Избор по УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

Биология и здравно образование
Български език и литература
География и икономика
Гражданско образование
Етика и право
Изобразително изкуство
История и цивилизация
Комп. моделиране и инф. технологии
Математика
Околен свят
Психология и логика
Физика и астрономия
Философия
Френски език
Химия и опазване на околната среда
Човекът и обществото
Човекът и природата
Всички учебни дисциплини

Избор по ТИП ИЗДАНИЕ

Учебник
Учебни тетрадки, помагала
Сборници, тестове
Справочни таблици
Справочници
Методика
Пособия, табла
Периодика, списания
Друга литература
Серия Тестове
Всички типове учебни издания

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 • По банков път:
  Банка: Уни Кредит Булбанк АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG64UNCR96601010526904
  Титуляр на сметката:
  СД „Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие“

  *** Разходите по доставката
       се поемат от ИК "Педагог 6"
       за поръчки над 10 лв.
 • С пощенски запис на адреса на редакцията:
  София 1408, ПК 82
  (на името на Кирил Тонев Делев)

  *** Разходите по доставката
       се поемат от ИК "Педагог 6"
       за поръчки над 10 лв.

 • Наложен платеж
  *** Разходите по доставката
       варират и се поемат от Вас