Човекът и природата за 5. клас (със CD)

CH5

Прочети повече (Изчерпан тираж. По старата програма.)

Автори:  

Наташа Цанова, Снежана Томова, Митка Павлова, Валери Голев, Стефан Манев, Веселка Митева

Цена:  

6,00 лв. (със CD)

Страници:  

144

Година:  

2006

ISBN:  

954-324-031-0

Размери:  

165/235

Изчерпан тираж. По старата програма.

Одобрено със Заповед РД 09-317/05.03.2007 на министъра на образованието и науката.

Учебното помагало представлява тренажор, чрез който се постигат стандартите и очакваните резултати от учебната програма по „Човекът и природата за 5. клас”. Адресирано е към екипа ученик-учител-родител и е предназначено за работа не само в клас, но и в домашни условия.

Помагалото включва два взаимосвързани компонента – мултимедиен диск и книжно тяло, които са инструменти за постигане на целите на обучение.

Мултимедийният диск е структуриран в три модула:

 • Електронен учебен курс – осигурява информационното реализиране на учебната програма и дава широки възможности на учителя да го използва по своя преценка в рамките на различни методически модели.
 • Набор от над 20 учебни видеофилма – демонстрират различни опити, чрез които се формират практическите умения на учениците, заложени в програмата. Това осигурява комфортна учебна среда дори и там, където необходимата материална база липсва.
 • Анимации – предоставят недостъпни за пряко наблюдение физични, химични и биологични процеси и изпълняват ролята на специфични дидактически средства.

Книжното тяло е структурирано в три раздела със съответните глобални теми, изведени от учебната програма. За всяка от тях е представен комплект, включващ учебни задачи, задачи за самоконтрол, лаборатория и тестове за проверка в два варианта.

В началото на всеки комплект таблично са представени очакваните резултати, които всеки ученик трябва да постигне чрез решаването на точно определени учебни задачи. Така той знае какво се очаква от него, как да го постигне и как да оцени своите постижения.

Тестовете включват задачи с изборен отговор и съответната скала, която ще улесни оценъчната дейност на учителя. Чрез тях може да се установи нивото на знанията и уменията в началото на учебната година (входящ тест), в края на всяка глобална тема и раздел (междинни тестове)и в края на обучението по предмета (изходящ тест).

Всички тестове са в два варианта, което осигурява повишаване на обективността на оценката. Тестовете лесно могат да се отделят от книжното тяло, за да бъдат проверени от учителя и предоставени на родителя.

 

ЗАЯВКА

Вашата заявка е празна

Избор по КЛАС

начален курс
5. клас
6. клас
7. клас
8. клас
9. клас
10. клас
11. клас
12. клас
зрелостници и кандидат-студенти
студенти
Всички класове

Избор по УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

Биология и здравно образование
Български език и литература
География и икономика
Етика и право
Изобразително изкуство
История и цивилизация
Математика
Околен свят
Психология и логика
Физика и астрономия
Философия
Френски език
Химия и опазване на околната среда
Човекът и обществото
Човекът и природата
Всички учебни дисциплини

Избор по ТИП ИЗДАНИЕ

Учебник
Учебни тетрадки, помагала
Сборници, тестове
Справочни таблици
Справочници
Методика
Пособия, табла
Периодика, списания
Друга литература
Серия Тестове
Всички типове учебни издания

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

 • По банков път:
  Банка: Уни Кредит Булбанк АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG64UNCR96601010526904
  Титуляр на сметката:
  СД „Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие“

  *** Разходите по доставката
       се поемат от ИК "Педагог 6"
 • С пощенски запис на адреса на редакцията:
  София 1408, ПК 82
  (на името на Кирил Тонев Делев)

  *** Разходите по доставката
       се поемат от ИК "Педагог 6"

 • Наложен платеж
  *** Разходите по доставката
       варират и се поемат от Вас

2017-A48-20162017-A912-2016

2017-A48-20152017-A912-2015