Психология и логика за 9. клас - ЗП
Четвъртък, 08 Септември 2011 08:12

PL9U

Прочети повече и ПОРЪЧАЙ

Автори:
 

Галя Герчева-Несторова, Мартин Джуров, Райна Димитрова

Цена:
 

8,90 лв.

Страници:

 

248

Година:

 

2012

ISBN:

 

954-8249-70-7

Размери:

 

165/235

     

Одобрено със Заповед РД 09-1661/17.08.2001 на министъра на образованието и науката.

Учебникът на Галя Герчева-Несторова, Мартин Джуров и Райна Димитрова по "Психология и логика" за девети клас от задължителната подготовка в рамките на философския цикъл е един съвременен отговор на изискванията на Министерството на образованието и науката за обучението в областта на предметния цикъл философия.

Авторите са разработили учебното съдържание изцяло в съответствие с програмата за обучението по психология и логика в девети клас и с постигането на задължителните държавни образователни стандарти по този учебен предмет.

Проблематиката е разработена увлекателно за учениците, тъй като е съобразена с техните възрастови характеристики, любознателност и опит.

Учебникът привлича вниманието на учителя, тъй като предлага по-различен и интересен подход за преподаване, формиране на научни понятия по психология и логика, практически умения за приложението им в социалните взаимодействия на юношите.

Учебникът по психология и логика привлича и с:

  • интерпретацията на съвременната световна научна информация по психология и логика, за да бъдат направени съпричастни към нея младите хора;
  • оригинална структура на учебната информация, която създава мотивация у учениците, провокира интерес и гарантира устойчивост на знанията им и изграждане на съвременни нравствени ценности и отношения;
  • система от задачи и упражнения, увличащи учениците в творческо усвояване на теоретичните знания и проверката им в практиката;
  • нетрадиционна и богата система за илюстриране на основните факти и закономерности;
  • методически подходи, които гарантират успеха на взаимодействието между педагозите и учениците в обучението по психология и логика.
 

ЗАЯВКА

Вашата заявка е празна

Избор по КЛАС

начален курс
5. клас
6. клас
7. клас
8. клас
9. клас
10. клас
11. клас
12. клас
зрелостници и кандидат-студенти
студенти
Всички класове

Избор по УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

Биология и здравно образование
Български език и литература
География и икономика
Гражданско образование
Етика и право
Изобразително изкуство
История и цивилизация
Комп. моделиране и инф. технологии
Математика
Околен свят
Психология и логика
Физика и астрономия
Философия
Френски език
Химия и опазване на околната среда
Човекът и обществото
Човекът и природата
Всички учебни дисциплини

Избор по ТИП ИЗДАНИЕ

Учебник
Учебни тетрадки, помагала
Сборници, тестове
Справочни таблици
Справочници
Методика
Пособия, табла
Периодика, списания
Друга литература
Серия Тестове
Всички типове учебни издания