Издателство ПЕДАГОГ 6

ЗАЯВКИ И ДОГОВОРИ
ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

ОНЛАЙН ЗАЯВКА

При проблем от всякакво естество, възникнал при попълването на заявките, звънете на тел. 02 954 41 43 (или 0879 39 29 88).

Попълнили сте онлайн заявката.
Какво да правите оттук нататък?

 

 

 5. клас

БОНУСИ

БОНУСИ

БОНУСИ

 

 

 6. клас

БОНУСИ

БОНУСИ

БОНУСИ

 

 

 7. клас

За повече информация кликнете върху съответната корица.


ЗА ОБУЧЕНИЕТО,
ОРГАНИЗИРАНО В ЧУЖБИНА

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
за 5. - 7. КЛАС
Цена 15,00 лв.
Виж повече и купи

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА
за 8. - 12. КЛАС
Цена 15,00 лв.
Купи електронночетим

ПОРЪЧАЙТЕ учебници за 11. и 12. клас

Кликнете върху корицата, за да поръчате съответния учебник

 12. клас

Електронните и електронночетимите варианти на учебниците за 12. клас ще бъдат достъпни за свободно разглеждане до края на август. След това достъпът до тях ще се осъществява чрез електронната платформа ebook.pedagog6.com

18,00 лв.

12,00 лв.

15,00 лв.

9,00 лв.

15,00 лв.

18,00 лв.

15,00 лв.

17,40 лв.

12,00 лв.

Разпределения по Философия, Химия и Биология за 12. клас

 11. клас

19,00 лв.

18,00 лв.

15,00 лв.

12,00 лв.

15,00 лв.

24,00 лв.

24,00 лв.

12,00 лв.

Разпределения по Философия, Химия и Биология за 11. клас


ПОРЪЧАЙТЕ учебници за 8., 9. и 10. клас

 

Кликнете върху корицата, за да поръчате съответния учебник

 

Цена 9,90 лв.

Цена 9,90 лв.

Цена 12,00 лв.

Цена 12,00 лв.

Цена 6,90 лв.

 

Цена 9,90 лв.

Цена 12,00 лв.

Цена 12,00 лв.

Цена 15,00 лв.

Цена 6,90 лв.

 

Цена 12,00 лв.

Цена 15,00 лв.

Цена 15,00 лв.

Цена 15,00 лв.

Цена 6,00 лв.

 

Цена 17 лв.

 

За преподаващите на английски:

 

Цена 8,40 лв.

Цена 3,60 лв.

Цена 12,00 лв.

Цена 6,00 лв.

 

Цена 15 лв.

Цена 7 лв.

 


За безплатни електронно четими варианти
на учебници за 5, 6 и 7 клас натиснете
ТУК

За всякакви други електронни ресурси посетете
ebook.pedagog6.com.

"ПЕДАГОГ 6 - ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ" СД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-4827-C01 по проект "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19". Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.089 "Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19" и е финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Общата стойност на проекта е 50 000,00 лв., от които 50 000,00 лв. eвропейско и 0,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 13.08.2021г. и е с продължителност 3 месеца.


Последна актуализация: август 2021

SARS-CoV-2